logo DAK

Pripravujeme nové webové stránky

Tu je dostupná stará verzia stránok

DAK, s.r.o. | Vajanského 15 | 97101 Prievidza
tel.: +421 (0)46 542 55 33
fax: +421 (0)46 542 55 22
e-mail: dak@dak.sk