ROZUMIEME STAVBÁM

logo-OPII

Názov projektu: Rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DAK s.r.o.

logo-MDV_ESIF

Kód projektu v ITMS2014+: 313031AQM8
Miesto realizácie projektu: Prievidza
Výška schválenej podpory: 150 253,93 €

Projekčná činnosť a inžiniering

Projekčná činnosť a inžiniering

Generálny dodávateľ stavieb

Generálny dodávateľ stavieb

Design and build

Design and build

Naši zákazníci

Realizované stavby

Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prístava baliarne syrov s medzioperačnými skladmi, Bánovce n/B
Predajňa a skladové priestory, Malé Uherce
Obchodná budova Unimarket, Malé Uherce

Podporili sme

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2022 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.