Kontakt

Kontakty

VEDENIE

Ing. Jozef KULČÁR
konateľ spoločnosti
+421 903 528 592
kulcar@dak.sk
Jozef KULČÁR
konateľ spoločnosti
+421 903 504 331
jozefkulcar@dak.sk
Ing. Anton MELIŠEK
konateľ spoločnosti
+421 903 504 327
antonmk@dak.sk


STAVEBNÁ VÝROBA

Ing. Róbert HAJSKÝ
projektový manažér
+421 911 303 800
robert.hajsky@dak.sk
Anton HOPKO
stavbyvedúci
+421 903 504 336
anton.hopko@dak.sk
Milan VALENTEJE
stavbyvedúci
+421 903 504 339
milan.valenteje@dak.sk
Bc. Milan HANUS
pomocný stavbyvedúci
+421 903 802 269
milan.hanus@dak.sk

PRÍPRAVA STAVIEB

Ing. Oliver MICHALKO
rozpočtár
+421 911 166 209
oliver.michalko@dak.sk
Bc. Mária MADAJOVÁ
príprava stavieb
+421 903 862 344
maria.madajova@dak.sk

PROJEKCIA

Ing. Tomáš ALTOFF
samostatný projektant
+421 910 130 427
tomas.altoff@dak.sk
Ing. Magdaléna Hrdá
projektant
+421 46 542 55 22
magdalena.hrda@dak.sk
Eva Surová
projektant
+421 46 542 55 22
eva.surova@dak.sk
Icon
DAK s.r.o.

Vajanského 15  |  97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33  |  Email: dak@dak.sk
IČO: 31565875  |  IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.