Kontakt

Kontakty

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Jozef KULČÁR
konateľ spoločnosti
+421 903 528 592
kulcar@dak.sk

Jozef KULČÁR
konateľ spoločnosti
+421 903 504 331
jozefkulcar@dak.sk

STAVEBNÁ VÝROBA

Ing. Róbert HAJSKÝ
projektový manažér
+421 911 300 808
robert.hajsky@dak.sk
Milan VASKÝ
zodpovedný stavbyvedúci
+421 947 939 300
milan.vasky@dak.sk
Miroslav PETRISKA
zodpovedný stavbyvedúci
+421 948 069 541
miroslav.petriska@dak.sk


Milan VALENTEJE
stavbyvedúci
+421 903 504 339
milan.valenteje@dak.sk
Anton HOPKO
stavbyvedúci
+421 903 504 336
anton.hopko@dak.sk


Bc. Milan HANUS
pomocný stavbyvedúci
+421 903 802 269
milan.hanus@dak.sk
Ing. Ľubomír HAGARA
pomocný stavbyvedúci
+421 947 978 087
lubomir.hagara@dak.sk
Jozef SLEZÁK
pomocný stavbyvedúci
+421 907 723 225
jozef.slezak@dak.sk

PRÍPRAVA STAVIEB

Ing. Oliver MICHALKO
rozpočtár
+421 911 166 209
oliver.michalko@dak.sk

Ing. Mária KURBELOVÁ
príprava stavieb
+421 903 862 344
maria.kurbelova@dak.sk

Ing. Paulína VOJENČÁKOVÁ
príprava stavieb
+421 903 862 344
paulina.vojencakova@dak.sk

PROJEKČNÉ ODDELENIE

Ing. Tomáš ALTOFF
autorizovaný stavebný inžinier
+421 910 130 427
tomas.altoff@dak.sk

Ing. Ján KUČERKA
projektant
046/542 55 22
jan.kucerka@dak.sk

ZÁMOČNÍCKA DIELŇA

Miroslav CHUDÝ
vedúci skladu a dielní
+421 948 489 909
miroslav.chudy@dak.sk

SKLAD

Bc. Iveta VISZKOKOVÁ
vedúca skladu
+421 902 524 684
iveta.viszkokova@dak.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ľubica FOJTÍKOVÁ
finančná účtovníčka
+421 903 277 753
fin@dak.sk

Bc. Lenka BONECOVÁ
mzdová účtovníčka
+421 46 542 55 33
mzdy@dak.sk

Icon
DAK s.r.o.

Vajanského 15  |  97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33  |  Email: dak@dak.sk
IČO: 31565875  |  IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

  DAK
  Kontakt

  DAK s.r.o.
  Vajanského 15
  97101 Prievidza
  Tel: +421 (0)46 542 55 33
  dak@dak.sk
  IČO: 31565875
  IČ DPH: SK2020466943

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

  © 2024 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.