STAVBY OD PROFESIONÁLOV

O nás

Stavby sú našou profesiou, aj záľubou.

Založenie spoločnosti DAK. s.r.o. v roku 1992 bolo základom snahy kolektívu stavebných odborníkov umiestniť na stavebnom trhu ucelenú ponuku komplexnej prípravy a realizácie stavieb až po jej kolaudáciu spolu s ponukou technickej pomoci už pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre investora ako najspoľahlivejšej metódy pre optimálny výsledok po všetkých stránkach.

Hodnotu našej práce zaregistrovala odborná verejnosť v oceneniach Stavieb roka pre roky 1994 – bytový dom v Pravenci a 1999 – administratívna budova Unipharma a.s., Prievidza.

Priemerná zamestnanosť v spoločnosti za posledné roky sa pohybuje na úrovni cca 60 pracovníkov.

Spoločnosť DAK s.r.o. ponúka:

projektovanie v investičnej výstavbe

realizácia pozemných a inžinierskych stavieb

  • priemyselné budovy
  • administratívne budovy
  • občianska vybavenosť
  • rodinné domy
  • komunikácie
  • inžinierske siete

nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom

  • recyklácia stavebných odpadov
  • drvenie prírodného kameniva
  • likvidácia železničných zvrškov

Teší nás, že budeme stavať spoločne s vami.

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2021 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.