Logistické centrum Lieskovec

Investor: Slovenská pošta a.s.

Objekt Logistického centra s výmerou 4.700 m2 je vybudovaný v pôvodnom areáli prevádzky Slovenskej pošty v Lieskovci. Objekt bol postavený ako železobetónový skelet s ľahkým opláštením. Samostná stavba pozostáva z halového objektu s integrovanou administratívno-sociálnym zázemím. Napojenie na novorealizované spevnené plochy s výmerou 6500 m2 je riešené cez 14 expedičných brán.

Projekčná činnosť a dodávka stavby.

Podobné projekty

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 DAK. All Rights Reserved.