Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza

Investor: CNC Trend s.r.o.

Stavba DAK – „Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza“ je už piatym priemyselným objektom, ktorý stavebná firma DAK realizovala v priemyselnom parku v Prievidzi. Stavba slúži ako prevádzková budova, v ktorej je umiestnené sídlo spoločnosti, projekčné oddelenie, sociálne zázemie a výrobná a montážna časť produkcie. V zmysle realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej v DAK s.r.o. vznikol objekt z kombinácie železobetónových prvkov a tehlového muriva s vysokou zostatkovou hodnotou aj v budúcnosti. Zastavaná plocha samotného objektu predstavuje 600 m2. Spevnené betónové plochy v metličkovej úprave z betónu triedy CBIII boli realizované vo výmere 1150 m2.

Projekčná činnosť a dodávka stavby.

Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza
Prevádzkový objekt CNC Trend Prievidza

Podobné projekty

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2024 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.