Prístava baliarne syrov s medzioperačnými skladmi, Bánovce n/B

Investor: MILSY a.s.

Prístavba k existujúcemu objektu syrárne predstavovala náročnú stavby z hľadiska splnenia hygienických požiadaviek potravinárskej výroby skombinovaná s integrovaným technologickým podlažím pre umiestnenie technolégie VZT.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Podobné projekty

Výrobná hala, Malé Bielice

Od začiatku šitý objekt na potreby investora zaoberajúceho sa strojárenskou výrobou.

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 DAK. All Rights Reserved.