Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany

Investor: PORFIX a.s.

Zákazka predstavovala komplexnú rekonštrukciu sociálneho zázemia cca 120 zamestnancov výroby v prevádzke PORFIX a.s.. Základnými zmenami prešla dispozícia priestorov spŕch a zázemia. Komfort priestorov umocnila automatická vzduchotechnika pre potrebnú výmenu vzduchu v celom priestore. Zaujímavosťou je použitie liatej podlahy na báze epoxidovej stierky vo firemných farbách investora.

Projekčná činnosť a dodávka stavby.

Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany
Šatne PORFIX a.s., Zemianske Kostoľany

Podobné projekty

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2024 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.