Rekonštrukcia objektov priemyselného areálu GEOX, Prievidza

Investor: Shoe Factory Holding s.r.o.

Spoločnosť Shoe Factory Holding s.r.o. je výrobcom obuvi značky GEOX v Prievidzi. Počas niekoľkoročnej spolupráce sme v pôvodnom areáli zrekonštruovali a pristavili niekoľko stavebných objektov. Postupnými investíciami boli rekonštruované objekty administratívnej budovy, jedálne, nákladného výťahu, expedície hotových výrobkov, ako aj objekty samotných výrobných a skladových hál.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Podobné projekty

Prístavba haly, Prievidza

V prvej fáze bola opravené pôvodná strečná krytina, nahradením za strešné panely s nakašírovanou mPVC fóliou. V ďalších etapách bola pôvodná ľahká predsadená...

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 DAK. All Rights Reserved.