Rekonštrukcia fasády, Prievidza

Investor: GeWiS Slovakia s.r.o.

Komplexná rekonštrukcia výrobných hál pozostávala z rekonštrukcie striech objektov s doplením tepelných izoláciie a novej hydroizolácie na báze mPVC. V ďalšej etape bola rekonštruovaná pôvodná porobetónová fasáda kombináciou predsadených sendvičových panelov a kontaktného zatepľovacieho systému. Zároveň bola vyhotovená kovová ochrana fasády po obvode objektu s cieľom zabrániť jej poškodeniu.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza
Rekonštrukcia fasády, Prievidza

Podobné projekty

Výrobno-skladovací areál, Veľké Uherce

Priemyselný areál vybudovaný na zelenej lúke pozostáva z 9 stavebných objektov. Nosný objekt skladového prístrešku s rozlohou 3300 m2 je doplnený objektom výrobnej haly...

Prístavba haly, Prievidza

V prvej fáze bola opravené pôvodná strečná krytina, nahradením za strešné panely s nakašírovanou mPVC fóliou. V ďalších etapách bola pôvodná ľahká predsadená...

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.