Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany

Investor: GLOCK FORST SLOWAKEI s.r.o.

Zámerom spoločnosti Glock Forst Slowakei bolo vytvorenie zázemia menšej prevádzky lesného hospodárstva v oblasti pohoria Vtáčnik. Návrh objektu bol citlivo zameraný na spojenie prevádzkového objektu s jeho situovaním v lesnej oblasti.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Podobné projekty

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 DAK. All Rights Reserved.