Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany

Investor: GLOCK FORST SLOWAKEI s.r.o.

Zámerom spoločnosti Glock Forst Slowakei bolo vytvorenie zázemia menšej prevádzky lesného hospodárstva v oblasti pohoria Vtáčnik. Návrh objektu bol citlivo zameraný na spojenie prevádzkového objektu s jeho situovaním v lesnej oblasti.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany
Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany
Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany
Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany
Prevádzková budova GLOCK FORST Slowakei, Oslany

Podobné projekty

Prístavba haly, Prievidza

V prvej fáze bola opravené pôvodná strečná krytina, nahradením za strešné panely s nakašírovanou mPVC fóliou. V ďalších etapách bola pôvodná ľahká predsadená...

Výrobná hala, Pravenec

Výrobná hala E bola v poradí piata výrobná hala investora. Jej realizácia bola riešená vo viacerých etapách. Prvá sa realizovala samotná hala, ktorá sa časom rozširovala troma prístavbami.

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2021 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.