Prístavba výrobnej haly, Prievidza

Investor: KPPS s.r.o.

Stavebná firma DAK s.r.o. vybudovala prevádzku spoločnosti KPPS kompletnou rekonštrukciou pôvodného objektu a prístavbou výrobnej haly.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Prístavba výrobnej haly, Prievidza

Podobné projekty

Prístavba haly, Prievidza

V prvej fáze bola opravené pôvodná strečná krytina, nahradením za strešné panely s nakašírovanou mPVC fóliou. V ďalších etapách bola pôvodná ľahká predsadená...

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2024 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.