Skladová hala, Prievidza

Investor: Jomini s.r.o.

Objekt Veľkosklad ovocia a zeleniny pozostáva zo skladovej haly s priamym napojením na expedíciu tovaru. Nad touto sa priamo nachádzala administratívna časť budovy so sociálnym zázemím. V súčasnosti je objekt dlhodobo využívaný ako veľkoobchod spoločnosťou Ptáček – veľkoobchod a.s.

Projekčná činnosť a kompletná dodávka stavby.

Skladová hala, Prievidza
Skladová hala, Prievidza
Skladová hala, Prievidza

Podobné projekty

Prístavba haly, Prievidza

V prvej fáze bola opravené pôvodná strečná krytina, nahradením za strešné panely s nakašírovanou mPVC fóliou. V ďalších etapách bola pôvodná ľahká predsadená...

Výrobno-skladovací areál, Veľké Uherce

Priemyselný areál vybudovaný na zelenej lúke pozostáva z 9 stavebných objektov. Nosný objekt skladového prístrešku s rozlohou 3300 m2 je doplnený objektom výrobnej haly...

DAK
Kontakt

DAK s.r.o.
Vajanského 15
97101 Prievidza
Tel: +421 (0)46 542 55 33
dak@dak.sk
IČO: 31565875
IČ DPH: SK2020466943

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2013/R

© 2020 Stavebná firma DAK Prievidza. All Rights Reserved.